Yazılı Çeviriler

55Akademik Çeviri:

-Tez Çevirileri
-Öğrenci ödevleri
-Tez Özeti
-Makale
-Yurtdışında yayınlanmak üzere çevrilecek makale
-Rapor

Avukat ve Mahkeme Çevirileri

Dava Dilekçesi,
Hukuki Sözleşmeler,
Hukuki Yazışmalar,
Mahkeme Kararları,
Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlar,
Sanık & Tanık İfadeleri,
Dava Dilekçeleri,
Tebligat Belgeleri,
Patent & Lisans Evrakları
Yatırım Teşvik Belgeleri
AB Mevzuatı,
Sigortacılık Belgeleri
Her türlü hukuki yazışma,
Boşanma davası dilekçesi,
Her türlü hukuki akademik belgeler,
Vekâletname,
Başvuru belgesi,
başta olmak üzere hukuki tercümeye konu olabilecek tüm belgeler.

44İnşaat ve Yapı Sektörleri İçin Çeviriler:

Maliyet Hesap Cetveli
Şartnameler
Sözleşme Tasarısı
Teklifler
Onay Belgesi
Müteahhitlik Karneleri
Ticaret Sicili Gazetesi
Talep Dilekçesi
Nüfus Cüzdanı Sureti
Ticaret Veya Sanayi Odasına Kayıt Belgesi
İmza Sirküleri
İş Deneyim Belgesi

Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporu
İhale Kararı Veya Sözleşmesi
İlk Ve Son Hakediş Raporları
İşin Alındığına Dair Belge
İmza Beyanı
Müteahhitlik Yemin Belgesi
Ticaret Odası Kayıt Belgesi
Müteahhitlik Karnesi

33

Üniversite Çevirileri:

Özgeçmiş
Akademik Çalışmalar
Yüksek Lisans Tezi Ve Özeti
Doktora Tezi Ve Özeti
Kitap
Makaleler Ve Özetleri
Bildiriler Ve Özetleri
Projeler
Söyleşiler
Kitap Tanıtımı
Öğrenci Ödevleri
Sınav Notları
Yurtdışı Makaleleri
Raporlar
Projeler
Referans Mektubu
El Yazısı Çevirileri
Testler
Ders Notları

22

Doğru (Gerçek) Tercüme:

Doğru çeviri için doğru yerdesiniz, uzman ekibimizle, hatasız bir şekilde tercüme hizmeti emrinizde.
Çeviride hata yapma oranı nedir?
“Tercüme hatası” ilginç bir siyasi-yönetsel belirsizleştirme kavramı olmaya başladı: hemen her şey bununla açıklanıyor. Örnekler hızla çoğalıyor: Almanya’daki sözde yardım kuruluşu davasında sözkonusu olan bağlantı ve ilişkilerin bir “tercüme hatasından” kaynaklandığı öne sürülürken, İsrail’in yöneticilerinin uluslararası önem taşıyan konuşmalarıyla ilgili haberlerin ciddi “tercüme hataları” içermesi de sözkonusu olabiliyor. Fakat “tercüme hatalarını” kimin yaptığı, bu hataların nasıl yayınlanabildiği, hatta bazen hatanın neden hata olduğu bile sözkonusu edilmeyebiliyor.” gibi haber vardı geçen bir gazetede. Okuduğunuz gibi tercüme hataları söylemi hernekadar siyasi belirsizleştirme çabası olma olasılığı olsa bile gerçekte tercümenin hatalı çevrilmesi durumunda nelere yol açabildiği konusunda az da olsa bize fikir veriyor.
Tercüme işlerinizi yapacak bir çeviri bürosu buldunuz. Fakat kesin olan bir şey var o da bu büronun şirketinizin çıkarlarını ve gizliliğini koruyacak ve güveneceğiniz bir iş ortağı olması gerekir.
Deneyimli çeviri büroları çeviri hizmeti vermek için kendi dillerinde doğru çeviri yapan çevirmenleri kadrolarında bulundururlar.
Çeviri mekanik olarak kelimelerin bir dilden diğer bir dile çevrilmesi değildir. Genellikle çoğu insan çevirinin sadece bir dildeki kelimelerin diğer bir dile mekanik olarak çevrilmesi olduğuna inanmaktadırlar. Dolayısıyla bu mantığa göre yabancı dil bilen herkes çevirmen olabilir. Bu kesinlikle yanlış bir anlayıştır. Söz konusu olan şey ise çeviri yeteneğini hedef dildeki anlamı doğru olarak analiz edebilmektir, tercümanın ülkenin kültürü, kuralları, kırmızı çizgileri, politikası ve yaşam tarzlarını o dildeki karşılığını bulacak şekilde çeviri içerisine uyarlayabilirliktir. Bu düşünce doğru tercüme, hatasız tercüme hedefleyen bizler için olmazsa olmazdır. Konusunda uzman ve çevirdiği belgenin özünü anlayabilecek bilgide olan çevirmenler hatasız ve doğru tercüme için görevlendirilir. Örneğin dini referanslar, cinsiyet ve yaş her dilde en önemli nitelik ve sıfatlardır. Ayrıca dilden dile çok derin farklılıklarda gösterebilirler. Bu yüzden doğru tercüme hedeflenmiş ise dikkatle çevrilmelidirler. Aksan vurgusu, kelime dizimi ve dilin hangi doğrultuda yazıldığı da doğru tercüme için çok önemli olan ayrıntılardan birkaçıdır..
Doğruluk oranı %99, ama insani nedenlerden dolayı bazen ufak tefek hata olabileceğini kabul ediyoruz.
Konsolosluk Tercüme hizmetleri hukuk sektöründe, ticari anlaşmaların geçtiği sektörlerde dil inceliklerinin diğer sektörlere göre öne çıktığının bilincindedir. Metnin içinde her bir isim, görüş, sayı, rakam, tutar, argüman ve vurgunun tam olarak yansıtılması ve doğru tercüme edilmesi ayrıca olarak hukuki çeviriler ve anlaşma çevirileri için hayati önem taşır. Bir yanlış sözcük veya eksik rakam halinde sözleşme kullanışsız hale gelebilir ve gereksiz ihtilaflara yol açabilir.
Hukuki ve anlaşma çevirilerinizin “doğru tercümanlar” tarafından doğru çevrilip farklı dillere uyarlanmasını istiyorsanız hemen bize başvurunuz.

Enerji ve İklimlendirme Alanında Çeviriler:

Teknik Kitapçıklar
Broşürler
Çalıştırma Talimatları
İşletme Prosedürleri
Teknik Bültenler
Pazarlama Broşürleri
Bakım Kitapçığı
Eğitim Kitapçıkları
ISO 9000/QS 9000 Kitapçıkları

11

Finans Sektörü Çevirileri:

Fatura çevirisi
Strateji belgeleri,
Yıllık raporlar,
Prospektüsler,
Banka Raporları,
Makro ekonomik anket çevirisi,
Öz sermaye araştırma çevirisi,
Hisse bilgileri,
Kar ve zarar raporlar
Sigorta Poliçeleri
Ticari Sözleşmeler
Resmi ve Sicil Gazeteleri,
Faaliyet Raporları,
Bilançolar,
Teklifler,
Bankacılık & Finans Evrakları,
İhale Evrakları,
Uluslararası Taahhütler,
Raporlar,
Toplantı Tutanakları,
İmza Sirkülerleri,
Vekaletnameler,
Faturalar
Şirket Tanıtım Evrakları

Gıda Alanındaki Çeviriler:

Strateji Belgesi Çevirisi
CE Belgesi,
Eylem Planı,
Teşvik Belgeleri,
İhracat Sertifikası,
Sektörel Raporlar,
Ekspertiz Raporu,
Helal (Halal) Belgesi,
Fatura,
Kalite Sertifikası,
İçerik Ögeleri
Sertifikası,
Prospektüsler,
Uygunluk Beyanı,
ISO 9001 Belgesi,
İhracat Beyan Onayı ,
Anketler,
Fatura,
Kurumsal Website,
Standart Belgesi,
Tanıtım Broşürleri,
Bülten,
Katalog