Tercüme Fiyatı Hesaplama

12249849_1167334963281102_7706998666681329645_n

Tercüme Fiyatları nasıl hesaplanır?
Word dosyası halindeyken, FineReader ve Anycount programları yardımıyla, Göz kararı …

Çoğunlukla hangi dillerdeki çevirilerde yoğunluk artış gösterir?
Azeri dili ile Türkçe yakın olduğundan karakter artış pek olmaz denebilir, çünkü iki dilin de kmkenleri aynı, cümle yapıları ve çoğu kelimeler benzemektedir. Yoğunluk artışı durumu çoğunlukla Türkçeden-İngilizceye, Türkçeden-Fransızcaya, Rusçadan-Türkçeye, Türkçeden-Arapçaya Tercüme edilen metinlerde söz konusu olmakla birlikte, bu artışın çeviriyi yapan tercümanın dil seviyesine ve çevirisine, deyimleri, terminolojileri kullanma seviyesine göre de olabileceğini söyleyebiliriz.

Word formatında dosyanız mevcut diyelim yalnız hesapladınız ancak tercüme fiyatını çıkartamadınız. İnternet erişiminiz var ise hiç uğraşmadan belgelerinizi çevrim içi tahmini tercüme fiyatını öğrenmek için web sitemize başvurabilirsiniz.

Makinenizde Microsoft Word 2003 yüklü ise: Araçlar Menüsünden Sözcük Sayımı sekmesine tıklayarak belgenizin sözcük, boşluksuz karakter, satır, paragraf ve sayfa sayısı gibi istatistiksel bilgileri görebilirsiniz.

Eğer Word 2007 yüklü ise: Dosyayı açınca metnin sol alt köşesinde Kelimeler / Words sekmesine tıklayarak sözcük, boşluksuz karakter, satır, paragraf ve sayfa sayısı gibi istatistiksel bilgileri görebilirsiniz.

Göz kararı ile toplam karakter miktarını çıkartmak biraz karmaşık ve zor da olsa 1000 harfin ortalama kapsayacağı alanı önce hesaplayarak ona göre diğer sayfaların karakter sayısını az çok tahmin edebilirsiniz.

Diyelim ki çok sayıda word formatında dosyalarınız mevcut ise ve tek tek dosyaları açarak karakter sayımını yapmak hem zaman darlığı hem uğraştırıcılığı bakımından zor geliyor ise, o zaman aradığınız çare Anycount programıdır. Çoklu word formatındaki dosyalarınızın karakter sayısını yapmak için vazgeçilmez programdır.

Eğer söz konusu doküman seçilemeyen, kopyalamaya müsait olmayan veya kopyalaması sınırlı yapılabilen belge türleri ise bunu FineReader gibi programlarla karakterini saymak mümkündür. FineReader ile belgenizi word formatına aktarırsınız. Aynı şekilde yukarıda bahsettiğimiz word dokumanı hesaplaması şeklinde toplam karakter sayısını öğrenebilirsiniz.

Tercüme Fiyatını etkileyen unsurlar nelerdir;

Tercüme fiyatlandırılırken
-Metnin içeriği
-Metnin Yoğunluğu
-Çevirinin deadline’ı
-Kaynak dil
-Hedef dil
-Çapraz dillere çeviri gibi faktörler ve özellikle metnin başka dillere çevrildikten sonraki yoğunluğunun artması durumları göz önünde bulundurularak fiyatlandırılır.

Belirlenen çeviri süresi müşterinin bitmesini istediği süreyi aşıyorsa yeniden bir fiyatlandırma yapılabilir ve belirlenen süreye çekilmeye çalışılır.

Neden çeviri metnim az olduğu halde ücret fazla çıkıyor?

Sayfadaki metin az göründüğü halde karakter sayısı fazla olabilir. Bir normal sayfaya 1000 karakterden 7-8 bin karaktere kadar sığabilir. Punto ayarı 12 olduğu durumlarda ise bu yanlış giderilir. Bunu kontrol etmek için aşağıdaki anlattığımız yöntemlerden birini kullanarak gerçek karakter hesabını görebilirsiniz.

Tercüme fiyatlandırmasında kaynak ve hedef diller en önemli ve fiyatı en çok etkileyen faktörlerdir. Mesela yapılan çevirilerde karakter sayısında tercümanın dil seviyesine ve çevirisine, deyimleri, terminolojileri kullanma seviyesine göre %5 lik azalma ve tam tersi Türkçe’ye çevirilerde de tam tersine %5 luk artma görülmektedir. Tabii çeviriyi yapan tercümana da bağlıdır.  Bir mütercuman bir cümleyi farklı bir usulle anlatırsa bir başkası da farklı veya eş anlamlı kelimeler kullanarak anlatabilir.

Metnin yoğunluğu ile yazılı belgedeki toplam karakter sayısı ifade edilmektedir. Metnin karakter sayısı veya yoğunluğu arttıkça çevirilerin birim tercüme fiyatı da artmaktadır. Ayrıca içerikte herhangi bir alanda uzmanlık gerektiren konular mevcut ise, bu da tercüme fiyatını etkileyen durumlardan biridir. Eğer çevirilecek belgeler üniversite veya başka kurumdan alınmış 3-4 kişiye ait benzer belgeler ise toplam fiyat üzerinden indirim uygulanır.