Resmi Çeviri

rs590138

Noter Onaylı Tercüme:

Yeminli tercüman tarafından çevrilip imzalandıktan sonra noter tarafından tasdik edilen tercümedir.

A.Türkçe Evrağınızın Yurtdışında geçerli olabilmesi için

Genellikle Avrupa ülkeleri için:
Çeviri – Noter Tasdiği – Apostil (Valilik veya kaymakamlık onayı)

Genellikle Arap ülkelerinde kullanmak için:
Çeviri – Noter Tasdiği – Apostil (Valilik onayı) Dışişleri Bakanlığı Onayı – Arap Konsolosluğu Onayı

B.Yabancı Evrağınızın Türkiye’de geçerli olabilmesi için:

1.Çeviri – Yeminli Tercüman Onayı (kaşesi)
2.Çeviri – Noter Tasdiği
3.Apostilli (Apostili Yurtdışında yapılmış) evrak – Çeviri – Noter Tasdiği

Yeminli Tercüme:
Noterden Yeminli Tercüman tarafından çevrilip imzalanan tercümedir (Noter tasdiği olmadan).
Konsolosluk Onayı:
Evraklarınızın noter tasdiği ve valilik onayından sonra yabancı ülkede geçerli olabilmesi için o ülkenin (bazı ülkeler talep eder) konsolosluğunun onayı

Apostilli çeviri:
Noter tarafından tasdik edilen tercümenin yabancı ülkelerde geçerli olacak şekilde bir üst makamda, yani noterin bağlı olduğu kaymakamlıkta veya valilikte tasdik edilmesidir.

Paket Halinde Çeviri.
Talebinize göre çevirinizi paket halinde sunuyoruz. Çevirinizi kargo veya kurye ile elden aldırıyor, çeviri+noter+apostil yaptırarak tekrar kurye ile teslim ediyoruz. Fiyatını bizden sorunuz.

Konsolosluk Onayı:

Evraklarınızın noter tasdiği ve valilik onayından sonra yabancı ülkede geçerli olabilmesi için o ülkenin (bazı ülkeler talep eder) konsolosluğunun onayı

Türkçe Evrağınızın Yurtdışında geçerli olabilmesi için

Genellikle Avrupa ülkeleri için:
Çeviri – Noter Tasdiği – Apostil (Valilik veya kaymakamlık onayı)

Genellikle Arap ülkelerinde kullanmak için:
Çeviri – Noter Tasdiği – Apostil (Valilik onayı) Dışişleri Bakanlığı Onayı – Arap Konsolosluğu Onayı